BẢN TIN KẾ TOÁN TỪ NGÀY 18/12/2023 ĐẾN NGÀY 24/12/2023

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
BẢN TIN KẾ TOÁN TỪ NGÀY 18/12/2023 ĐẾN NGÀY 24/12/2023

  Bản tin kế toán về Thuế giá trị gia tăng

  1 - Công văn 5829/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế:

  Doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa tổn thất không được bảo hiểm bồi thường, hàng hoá mất phẩm chất, quá hạn sử dụng phải tiêu huỷ; được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, không được bồi thường.

  Bản tin kế toán về Thuế thu nhập doanh nghiệp

  1 - Công văn 5824/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xác định chi phí được trừ thuế thu nhập doanh nghiệp:

  Các khoản truy thu thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường của doanh nghiệp theo Quyết định ấn định của cơ quan hải quan (không bị xử phạt về gian lận, trốn thuế) không thuộc các khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

  2 - Công văn 5823/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp:

  Công văn trả lời doanh nghiệp về trường hợp doanh nghiệp chưa thống nhất với Quyết định xử phạt hành chính của Cục Thuế liên quan đến chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thì doanh nghiệp thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

  Bản tin kế toán từ ngày 18/12/2023 đến ngày 24/12/2023

  Bản tin kế toán từ ngày 18/12/2023 đến ngày 24/12/2023 (Hình ảnh từ Internet)

  3 - Công văn 5781/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp về bù trừ, chuyển lỗ:

  Công văn giải đáp vướng mắc về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp về bù trừ, chuyển lỗ. Pháp luật về thuế TNDN không quy định việc bù trừ giữa các dự án được hưởng ưu đãi bị lỗ với các dự án được hưởng ưu đãi khác có thu nhập.

  4 - Công văn 5790/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp:

  Công văn này hướng dẫn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong trường hợp địa điểm thực hiện dự án của Công ty là Khu Công nghiệp đáp ứng các quy định của pháp luật về việc thành lập khu công nghiệp.

  5 - Công văn 5782/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp:

  Trường hợp khoản chi từ việc mua lại hoạt động kinh doanh và vận hành thiết bị y tế của Công ty không phải là chi phí lợi thế kinh doanh theo quy định tại Thông tư 96/2015/TT-BTC, Thông tư 45/2013/TT-BTC thì khoản chi này không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

  6 - Công văn 5743/TCT-KK của Tổng cục Thuế về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với Dự án viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức:

  Nguyên tắc quản lý tài chính đối với vốn viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước quy định tại Nghị định 80/2020/NĐ-CP chỉ áp dụng đối với các khoản viện trợ do chủ dự án tự quản lý và thực hiện.

  Bản tin kế toán về Quyết toán thuế

  1 - Công văn 5818/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp tuyên bố phá sản:

  Trường hợp Công ty chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi phá sản không thuộc trường hợp không phải kiểm tra quyết toán thuế.

  Bản tin kế toán về Hóa đơn xăng dầu

  1 - Công điện 10/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế về quyết liệt triển khai hiệu quả việc lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu:

  Tổng cục Thuế chỉ đạo các Cục thuế địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành tại địa phương tổ chức rà soát, nắm bắt thực trạng hạ tầng, thiết bị, tiến độ triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại từng cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

  2 - Công văn 9891/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện quy định về hóa đơn điện tử từng lần đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu:

  Tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu: tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật đối với các trường hợp sai phạm, không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu.

  0
  Zalo
  Hotline