BẢN TIN KẾ TOÁN TỪ NGÀY 15/04/2024 ĐẾN NGÀY 21/04/2024

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
BẢN TIN KẾ TOÁN TỪ NGÀY 15/04/2024 ĐẾN NGÀY 21/04/2024

  Bản tin Kế toán về Thuế GTGT

  1 - Công văn 544/CTKGI-TTHT của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về việc chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cho thuê xe:

  Trường hợp cá nhân cho thuê xe là cán bộ, giáo viên thuộc Trung tâm có doanh thu trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp không phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

  - Trường hợp cá nhân cho thuê xe là cán bộ, giáo viên thuộc Trung tâm có doanh thu năm 2022 là 30 triệu đồng, đến ngày 30/3/2023 Trung tâm mới trả số tiền này; năm 2023 có doanh thu phát sinh 99 triệu đồng thì không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN của năm 2022 và 2023.

  - Trường hợp cá nhân là người thân của cán bộ, giáo viên thuộc Trung tâm đứng tên ký hợp đồng cho Trung tâm thuê xe tập lái, có doanh thu trong năm 2023 trên 100 triệu đồng thì được cơ quan thuế xem xét cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh.

  2 - Công văn 459/CTKGI-TTHT của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về việc hướng dẫn áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

  Phần mềm điều khiển tivi, phần mềm trợ lý ảo chatbot thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

  Doanh  cung cấp ra thị trường phần mềm điều khiển tivi và phần mềm trợ lý ảo chatbot phải lập hóa đơn theo quy định.

  Bản tin Kế toán từ ngày 15/04/2024 đến ngày 21/04/2024

  Bản tin Kế toán từ ngày 15/04/2024 đến ngày 21/04/2024 (Hình ảnh từ Internet)

  Bản tin Kế toán về Hóa đơn

  1 - Công văn 19090/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội thời điểm xuất hóa đơn đối với dịch vụ tiếp thị liên kết:

  Trường hợp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

  Trường hợp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin thuộc trường hợp quy định tại điểm a hoặc điểm b Khoản 4 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, thời điểm lập hóa đơn thực hiện theo quy định tại điểm a hoặc b Khoản 4 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

  2 - Công văn 1883/CTCTH-TTHT của Cục Thuế Thành phố Cần Thơ xuất hóa đơn hàng khuyến mại:

  Doanh nghiệp có phát sinh nghiệp vụ bán hàng tặng kèm khuyến mãi cùng loại thì:

  - Khi bán hàng hóa (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa dùng để khuyến mại) phải lập hóa đơn để giao cho người mua theo quy định tại Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

  - Nếu các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì giá tính thuế GTGT được xác định bằng không (0).

  Trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC.    

  3 - Công văn 2612/CTBGI-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang về việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng khi nhận lại hàng bán:

  Trường hợp đang sử dụng hóa đơn bán hàng điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC, khi bán hàng hóa đã lập hóa đơn điện tử gửi cho người mua, sau đó người mua yêu cầu trả lại thì người bán phải lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế cho hóa đơn đã lập theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP và khoản 1 Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC.

  Nội dung về giá trị trên hóa đơn có sai sót (đơn giá, số tiền) thì điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh, chỉ tiêu số lượng không sai sót thì trên hóa đơn điện tử điều chỉnh không bắt buộc phải ghi.

  4 - Công văn 10458/CTBDU-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bình Dương xuất hóa đơn không có mã số thuế và hóa đơn điện tử chiết khấu thương mại:

  Trường hợp doanh nghiệp áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng theo quy định của pháp luật thì phải thể hiện rõ khoản chiết khấu thương mại trên hóa đơn.

  Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.

  Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Trên hóa đơn điều chỉnh doanh nghiệp không ghi số âm do không phải trường hợp hóa đơn sai sót.

  Về chứng từ ghi nhận khoản chiết khấu thương mại: Doanh nghiệp căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

  5 - Công văn 1250/CTLAN-TTHT của Cục Thuế tỉnh Long An khoản chiết khấu thương mại cho khách nước ngoài:

  Doanh nghiệp khi bán hàng hóa cho khách hàng nước ngoài có thỏa thuận điều khoản được hưởng chiết khấu thương mại nếu mua đủ số lượng đã ký kết thì phải thể hiện rõ khoản chiết khấu thương mại trên hóa đơn.

  Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.

  Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

  Bản tin Kế toán về Nghiệp vụ kế toán

  1 - Công văn 1848/CTCTH-TTHT của Cục Thuế Thành phố Cần Thơ xử lý chênh lệch tỷ giá gốc ngoại tệ:

  Trường hợp trong kỳ quyết toán niên độ tài chính năm 2022, doanh nghiệp có phát sinh khoản lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái thì khoản lỗ chênh lệch tỷ giá này không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của kỳ tính thuế năm 2022.

  Về nguyên tắc đến kỳ quyết toán thuế TNDN năm 2023, các khoản mục tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ được đánh giá lại ở cuối năm 2022 nếu đã được thực hiện thì khoản lỗ chênh lệch tỷ giá đã ghi nhận vào chỉ tiêu B7 của tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2022 thì được ghi vào chỉ tiêu B12 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2023.

  Việc xác định số tiền cụ thể để ghi vào chỉ tiêu B12 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2023, do doanh nghiệp tự xác định theo quy định của chính sách liên quan về xác định chênh lệch tỷ giá hối đoái hiện hành và phụ thuộc vào các khoản mục tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ được đánh giá lại ở cuối năm 2022 đã được thực hiện hoàn toàn hay chưa thực hiện hoàn toàn.

  2 - Công văn 10450/CTBDU-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bình Dương ủy thác chi hộ lương và các khoản trích theo lương:

  Trường hợp doanh nghiệp phát sinh dịch vụ ủy thác chi hộ tiền lương và các khoản trích theo lương cho người lao động, doanh nghiệp xuất hóa đơn dịch vụ ủy thác thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định nêu trên.

  - Trường hợp doanh nghiệp đang thực hiện kê khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, có phát sinh phần chi phí dịch vụ ủy thác đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% và có mã ngành không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành Nghị định 94/2023/NĐ-CP thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 8% theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 94/2023/NĐ-CP từ 01/01/2024 đến hết 30/6/2024.

   

  0
  Zalo
  Hotline