BẢN TIN KẾ TOÁN TỪ NGÀY 15/01/2024 ĐẾN NGÀY 21/01/2024

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
BẢN TIN KẾ TOÁN TỪ NGÀY 15/01/2024 ĐẾN NGÀY 21/01/2024

  Bản tin Kế toán về Giao dịch liên kết

  1 - Công văn 238/TCT-TTKT của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết:

  Trường hợp một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào nếu thỏa mãn quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định 132/2020/NĐ-CP thì được xác định là các bên có quan hệ liên kết. Trường hợp doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định 132/2020/NĐ-CP thì chi phí lãi vay được trừ được xác định theo quy định.

  Bản tin Kế toán về Thuế thu nhập doanh nghiệp

  1 - Công văn 230/TCT-KK của Tổng cục Thuế về tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:

  Người nộp thuế phải tự xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý. Số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp khai trên tờ khai quyết toán thuế năm là số tiền thuế thực nộp của người nộp thuế; hành vi không nộp, nộp thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp không bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thiếu thuế.

  2 - Công văn 261/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp:

  Theo quy định pháp luật về thuế TNDN thì thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

  3 - Công văn 243/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế:

  Đơn vị sự nghiệp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế TNDN xác định được doanh thu, chi phí, thu nhập thì số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế nhân (x) với thuế suất.

  4 - Công văn 496/CTBRV-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới trong khu công nghiệp:

  Công ty tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế theo quy định tại Điều 22 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện về thuế thu nhập doanh nghiệp nêu trên, nếu đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật về thuế và pháp luật có liên quan. Trường hợp không đáp ứng các quy định của pháp luật thì không được ưu đãi.

  Bản tin Kế toán từ ngày 15/01/2024 đến ngày 21/01/2024

  Bản tin Kế toán từ ngày 15/01/2024 đến ngày 21/01/2024 (Hình ảnh từ Internet)

  Bản tin Kế toán về Thuế giá trị gia tăng

  1 - Công văn 7445/CTQNA-KK của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam về kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng:

  Công văn này hướng dẫn rất chi tiết về hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh; Đối với hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với dự án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế...

  2 - Công văn 257/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng:

  Trường hợp đến hạn thanh toán của hợp đồng, phụ lục hợp đồng xuất khẩu của Công ty mà Công ty không cung cấp được chứng từ đã thanh toán là không đảm bảo điều kiện về khấu trừ, hoàn thuế GTGT. Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thu hồi số tiền thuế đã hoàn và xử lý theo đúng quy định của Luật Thuế GTGT, Luật Quản lý thuế.

  3 - Công văn 235/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng:

  Công ty căn cứ vào quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, công nghệ chế biến để xác định thuế tài nguyên dựa trên sản phẩm công nghiệp sản xuất ra và phí bảo vệ môi trường dựa trên số lượng khoáng sản thành phẩm thì chưa có cơ sở xác định thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường ở công đoạn khai thác.

  4 - Công văn 237/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc cung cấp số thu thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm xuất khẩu cung cấp trên nền tảng số:

  Tổng cục Thuế yêu cầu Cục thuế địa phương báo cáo số thu thuế GTGT theo từng năm, từ năm 2020 đến 2023 đối với sản phẩm xuất khẩu cung cấp trên nền tảng số.

  0
  Zalo
  Hotline