BẢN TIN KẾ TOÁN TỪ NGÀY 04/12/2023 ĐẾN NGÀY 10/12/2023

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
BẢN TIN KẾ TOÁN TỪ NGÀY 04/12/2023 ĐẾN NGÀY 10/12/2023

  Bản tin Kế toán về Thuế thu nhập cá nhân

  1 - Công văn 15692/CTHDU-TTHT của Cục thuế tỉnh Hải Dương về thuế thu nhập cá nhân:

  Trường hợp Công ty có ký Hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo đúng quy định tại Bộ Luật lao động, nay hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động nhưng Công ty hoàn thành thủ tục thanh quyết toán và chi trả tiền lương và các khoản trợ cấp cho người lao động vào sau ngày chấm dứt Hợp động lao động. Căn cứ vào thời điểm trả thu nhập cho người lao động, xác định thu nhập chịu thuế như sau:

  - Đối với khoản tiền lương, tiền nghỉ phép chưa sử dụng và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công Công ty thực hiện khấu trừ theo biểu lũy tiến từng phần trước khi chi trả cho người lao động;

  - Đối với khoản trợ cấp thôi việc và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ Luật lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động;

  - Đối với khoản thu nhập mà Công ty trả cho người lao động (ngoài quy định của Bộ Luật lao động) sau khi đã chấm dứt hợp đồng lao động tại cơ quan chi trả, nếu khoản chi này từ 02 triệu đồng trở lên, Công ty thực hiện khấu trừ theo hướng dẫn tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

  Bản tin Kế toán về Thuế giá trị gia tăng

  1 - Công văn 5435/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng:

  Trường hợp Công ty kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán hàng hóa, dịch vụ cho người mua thì đối chiếu hàng hóa, dịch vụ mà Công ty sản xuất, kinh doanh với các nhóm hàng hóa, dịch vụ được quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP, cụ thể:

  - Trường hợp thực hiện hoạt động xây dựng, lắp đặt có thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền được xác định từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023 thì thuộc trường hợp được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP;

  - Trường hợp thực hiện sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ áp dụng thuế suất GTGT 10% và không thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ thì thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023;

  - Trường hợp thực hiện sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP thì không được giảm thuế GTGT.

  Trường hợp sản xuất, kinh doanh nhiều loại hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất GTGT khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất quy định đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ; nếu Công ty không xác định được theo mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hóa, dịch vụ mà Công ty sản xuất, kinh doanh.

  2 - Công văn 1633/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc trả lời chính sách thuế:

  Tổng Cục thuế hướng dẫn về:

  - Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hàng doanh nghiệp nhận được mà không phải thanh toán;

  - Thuế giá trị gia tăng đầu ra đối với hàng nguyên chiếc doanh nghiệp xuất cho mục đích bảo hành sản phẩm;

  - Khấu trừ thuế GTGT đầu vào và tính chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN tương ứng với giá trị hàng hóa Công ty mang đi tiêu hủy.

  3 - Công văn 5455/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc khai thuế đối với hoạt động khai thác cát:

  Nộp thuế cho hoạt động khai thác cát tại địa điểm kinh doanh như sau:

  1. Kê khai, nộp thuế cho cơ quan thuế địa phương nơi có hoạt động khai thác:

  - Thuế tài nguyên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

  - Phí bảo vệ môi trường theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

  - Lệ phí môn bài theo quy định tại điểm k khoản 1 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

  2. Kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Điều 13, Điều 17 Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

  Bản tin kế toán từ ngày 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023

  Bản tin kế toán từ ngày 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023 (Hình ảnh từ Internet)

  Bản tin Kế toán về Miễn tiền chậm nộp thuế

  1 - Công văn 5477/TCT-QLN của Tổng cục Thuế về miễn tiền chậm nộp:

  Tại khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 và Điều 4 Nghị định 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ quy định về miễn tiền chậm nộp. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong kỳ tính thuế năm 2020 thì thuộc đối tượng được miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021. Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế năm 2020 được xác định theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

  Trường hợp là đơn vị hạch toán độc lập, phát sinh lỗ trong kỳ tính thuế năm 2020 thì thuộc đối tượng được xem xét miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo các quy định nêu trên.

  Bản tin Kế toán về Xuất hóa đơn bán lẻ xăng dầu

  1 - Công văn 13348/BTC-TCTv của Bộ Tài chính về việc phối hợp chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu:

  Đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp qua nhiều kênh thông tin, các tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền về việc triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

  Chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn nắm bắt kịp thời các hình thức gian lận mới về hóa đơn điện tử nói chung và hóa đơn điện tử đối với kinh doanh xăng dầu nói riêng nhằm mục đích thu lợi bất chính hoặc chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước để có giải pháp ngăn chặn kịp thời, xử lý theo quy định.

  2 - Công văn 5468/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc thực hiện quy định hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP:

  Quy định về lập hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP là một trong các nhiệm vụ bắt buộc, quan trọng phải thực hiện.

  Rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, triển khai các giải pháp quản lý hiệu quả để tăng cường quản lý thu đảm bảo thu đúng, thu đủ; đẩy mạnh các giải pháp chống gian lận, thất thu thuế theo quy định của pháp luật.

  Bản tin Kế toán về Thuế nhà thầu

  1 - Công văn 5498/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc kê khai, nộp thuế nhà thầu nước ngoài:

  Căn cứ Thông tư 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính quy định về phương pháp tính thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện chế độ kế toán Việt Nam thì Nhà thầu nước ngoài được đảng ký kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập tính thuế hoặc khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ (%) trên doanh thu.

  0
  Zalo
  Hotline