04 ĐIỀU CẦN BIẾT KHI MUỐN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP MỚI

Email: info@ketoan24h.com.vn

Giờ mở cửa: 8:00 - 17:00

Hotline: 0917199133

VI EN
04 ĐIỀU CẦN BIẾT KHI MUỐN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP MỚI

  Đăng ký thành lập doanh nghiệp mới: Cần chuẩn bị những hồ sơ gì?

  Công ty hợp danh

  Muốn mở công ty hợp danh thì cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

  2. Điều lệ công ty

  3. Danh sách thành viên

  4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

  - Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

  Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

  - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  Căn cứ pháp lý: Điều 22 Nghị định 01/2021/NĐ-CP

  04 điều cần biết khi muốn đăng ký thành lập doanh nghiệp mới

  04 điều cần biết khi muốn đăng ký thành lập doanh nghiệp mới (Hình ảnh từ Internet)

  Công ty TNHH một thành viên

  Muốn mở công ty TNHH một thành viên cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

  2. Điều lệ công ty

  3. Bản sao các giấy tờ sau đây:

  - Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

  - Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

  Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

  - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  Căn cứ pháp lý: Điều 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP

  Công ty TNHH hai thành viên trở lên và Công ty cổ phần

  Muốn mở công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần cần chuẩn bị hồ sơ:

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

  2. Điều lệ công ty

  3. Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

  4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

  - Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

  - Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền

  Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

  - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  Căn cứ pháp lý: Điều 23 Nghị định 01/2021/NĐ-CP

  Doanh nghiệp tư nhân

  Muốn mở doanh nghiệp tư nhân cần chuẩn bị hồ sơ:

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

  2. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân

  Căn cứ pháp lý: Điều 21 Nghị định 01/2021/NĐ-CP

  Đăng ký thành lập doanh nghiệp mới: Thủ tục đăng ký như thế nào?

  Doanh nghiệp tư nhân: Xem chi tiết thủ tục đăng ký doanh nghiệp tư nhân: Tại đây.

  Công ty hợp danh: Xem chi tiết thủ tục đăng ký công ty hợp danh: Tại đây.

  Công ty TNHH một thành viên: Xem chi tiết thủ tục đăng ký công ty TNHH một thành viên: Tại đây.

  Công ty TNHH hai thành viên trở lên: Xem chi tiết thủ tục đăng ký công ty TNHH hai thành viên: Tại đây.

  Công ty cổ phần: Xem chi tiết thủ tục đăng ký công ty cổ phần: Tại đây.

  Đăng ký thành lập doanh nghiệp mới: Lệ phí mở là bao nhiêu?

  Căn cứ theo quy định tại Thông tư 47/2019/TT-BTC thì lệ phí mở công ty (lệ phí đăng ký doanh nghiệp) là 50.000 đồng/lần.

  Đăng ký thành lập doanh nghiệp mới: Nộp hồ sơ ở đâu?

  Tại Điều 32 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp mới tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

  0
  Zalo
  Hotline